About us - เรา

ความเป็นมาของเรา

ทรัค-ไทยดอทคอม เป็นเว็บไซต์ ให้บริการข้อมูลด้าน ราคา สเปค เทคโนโลยี รถยนต์บรรทุก

รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ สี่ล้อ หกล้อ จนถึงหลาย ๆล้อ เป็นยานยนต์เพื่อการสร้างงานอย่างแท้จริง เราจึงอยากก่อตั้งเว็บไซด์ ด้านนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน ในทุก ๆ ด้านของ รถบรรทุก

  • ราคา เป็นราคาแนะนำขายจากผู้ผลิต ราคาซื้อ-ขายจริงอาจแตกต่างกัน ตามแต่ผู้ขายนั้น ๆ
  • สเปค เป็นสเปคที่เปิดเผยทั่วไป โดยเราพยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างถึงที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
  • ความผิดพลาดได ๆ ท่านสามารถแจ้งมาได้ทาง webmaster@truck-thai.com

Our team - ทีมของเรา


ทีมงาน

บุคลากรของเราเป็นผู้ที่สนใจรถบรรทุก ทั้งเคยเป็นใช้งาน และชื่นชอบการขับรถบรรทุก จึงเป็นที่มาของทัค-ไทย แหล่งรวบรวมข่าวสาร เทคโนโลยี รถบรรทุกโดยตรง

ขอคารวะ

ทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันเรา ให้มีวันนี้และวันต่อ ๆ ไป

เป็นยังไงต่อไป

ทีมงานของเรารักและมีความสุขในการรวบรวมข้อมูล ข่าว กิจกรรม เทคโนโลยี ต่าง ๆ ของรถบรรทุก ไม่ว่าแบบใด ขนาดเท่าไหร่ ถ้าขนของได้ เราสนใจ หากท่านเห็นประโยชน์ในเว็บไซต์ ทรัค-ไทยดอทคอม อยากสนับสนุนเรา ติดต่อเราได้ตลอด webmaster@truck-thai.com

ขอบคุณที่สละเวลาอ่าน สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเรา